KLACHT INDIENEN

Woonbedrijf doet haar best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Heeft u een klacht over de dienstverlening van Woonbedrijf? Volg dan de onderstaande stappen.

 

 

Stappenplan

  1. Dien eerst uw klacht over de dienstverlening van Woonbedrijf schriftelijk in bij Woonbedrijf. De Klachtencommissie kan klachten die nog niet zijn ingediend bij Woonbedrijf niet in behandeling nemen.

  2. Krijgt u twee weken na het indienen van uw klacht geen reactie van Woonbedrijf of bent u het niet eens met de schriftelijke reactie die u van Woonbedrijf krijgt?

  3. Dien dan uw klacht schriftelijk in bij de onafhankelijke Klachtencommissie.

Vul het meldformulier in en voeg de reactie die u van Woonbedrijf heeft gekregen toe als bijlage. Stuur dit per mail naar info@kcwb.nl of per post naar Klachtencommissie Woonbedrijf, antwoordnummer 10191, 5600 VB Eindhoven.

   
 


Meldformulier
als PDF


Meldformulier
als DOC


Online
meldformulier
 

 

   4. U ontvangt binnen twee weken na ontvangst van uw klacht een reactie van de secretaris waarin wordt aangegeven of de Klachtencommissie uw klacht op basis van haar Klachtenreglement in behandeling kan nemen inclusief informatie over het vervolg van de procedure.