De Klachtencommissie is onafhankelijk. U kunt er terecht met klachten over de dienstverlening van Woonbedrijf (niet over het gevoerde beleid). Voorwaarde is wel dat u deze klacht eerst heeft ingediend bij Woonbedrijf zelf en u hier ook een schriftelijke reactie op heeft gehad.