De Klachtencommissie is onafhankelijk. U kunt er terecht met klachten over de dienstverlening van Woonbedrijf. Voorwaarde is wel dat u eerst een klacht heeft ingediend bij Woonbedrijf zelf.