De Klachtencommissie bestaat uit vijf leden en is onafhankelijk. Geen van de commissieleden
werkt voor Woonbedrijf.

DE KLACHTENCOMMISSIE

De leden van de Klachtencommissie hebben zitting op persoonlijke titel. Dit betekent dat ze onafhankelijk van Woonbedrijf een oordeel kunnen vormen over klachten. Stichting Huurdersorganisatie Woonbedrijf is nauw betrokken bij het samenstellen van de Klachtencommissie.

De Klachtencommissie wordt ondersteund door een secretaris. Zij is door Woonbedrijf aan de Klachtencommissie beschikbaar gesteld. De secretaris heeft geen stemrecht.

 

De Klachtencommissie bestaat in 2021 uit de volgende personen:

- Mevrouw mr. Droogleever, voorzitter.
- Mevrouw mr. A. Cremers, plaatsvervangend voorzitter/lid.
- De heer M. Adan, lid.
- Mevrouw M. Bongaerts, lid.
- De heer ir. G. van Bussel, lid.

De Klachtencommissie wordt ondersteund door secretaris mevrouw drs. K. Malta.