De Klachtencommissie bestaat uit vijf leden en is onafhankelijk. Geen van de commissieleden
werkt voor Woonbedrijf.

DE KLACHTENCOMMISSIE

De leden van de Klachtencommissie hebben zitting op persoonlijke titel. Dit betekent dat ze onafhankelijk van Woonbedrijf een oordeel kunnen vormen over klachten. Twee leden van de Klachtencommissie zijn voorgedragen door de Stichting Huurdersorganisatie Woonbedrijf. 

De Klachtencommissie wordt ondersteund door een secretaris. Zij is door Woonbedrijf aan de Klachtencommissie beschikbaar gesteld. De ambtelijk secretaris heeft geen stemrecht.

De Klachtencommissie bestaat uit de volgende personen:

- De heer mr. J. van den Mosselaar, voorzitter

- Mevrouw mr. A. Cremers, plaatsvervangend voorzitter/lid.

- De heer ir. M. Adan, lid.

- Mevrouw drs. M. Bongaerts, lid.

- De heer ir. G. van Bussel, lid.

De Klachtencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris mevrouw Rebecca Luijten. 

040 -235 91 51

Klachtencommissie-portret.jpg