KLACHT INDIENEN

Woonbedrijf doet haar best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Heeft u een klacht over de dienstverlening van Woonbedrijf? Volg dan de onderstaande stappen.

Welkom bij de onafhankelijke Klachtencommissie van Woonbedrijf.

Via dit formulier kunt u een klacht indienen over de dienstverlening van Woonbedrijf. Als uw klacht voldoet aan de voorwaarden , wordt hij door de onafhankelijke Klachtencommissie in behandeling genomen.

Wij stellen u eerst een aantal vragen, zodat wij weten hoe wij met u in contact kunnen komen. Daarna volgen er een aantal vragen om helder te krijgen of de commissie uw klacht in behandeling kan nemen.

Als laatste kunt u aangeven wat uw klacht precies inhoudt en welke contacten u hierover al heeft gehad met Woonbedrijf. Het is dan ook mogelijk om bewijsstukken digitaal mee te sturen, bijvoorbeeld van brieven die u aan Woonbedrijf heeft verstuurd of van Woonbedrijf heeft ontvangen of foto’s, waarop een technisch probleem duidelijk wordt. Als het u niet lukt deze brieven of foto’s digitaal te versturen, dan mag u ze ook per mail versturen aan info@kcwb.nl of een kopie per post sturen. Het adres Klachtencommissie Woonbedrijf:
Toernooiveld 300
6525EC Nijmegen
040-235 91 51

Let op! U mag alle documenten die u belangrijk vindt voor uw klacht als bijlage toevoegen, maar deze documenten worden door de Commissie alleen gezien als beeld of bewijs van uw klacht. Het ingevulde formulier vormt de hoofdtekst van uw klacht en de Commissie moet uw klacht op basis daarvan kunnen beoordelen. Het is dus belangrijk dat u de klacht volledig en duidelijk beschrijft in het klachtenformulier.

Is het invullen van dit formulier voor u lastig, dan kunt u hulp vragen bij de secretaris van de Klachtencommissie (040 2359151).

Helaas, u kunt bij de Klachtencommissie van Woonbedrijf niet klagen over een andere woningcorporatie dan Woonbedrijf. Iedere woningcorporatie is wettelijk verplicht om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke klachtencommissie. Neem contact op met uw corporatie of kijk op de website van uw corporatie om te achterhalen bij welke klachtencommissie uw corporatie aangesloten is.
De Klachtencommissie mag (op grond van haar reglement) alleen klachten in behandeling nemen van huurders, oud-huurders, kandidaat-huurders of vertegenwoordigers van huurders- of bewonerscommissies van Woonbedrijf. De Klachtencommissie kan uw klacht daarom niet behandelen.
De Klachtencommissie mag geen klachten behandelen die betrekking hebben op de hoogte van de huur of de servicekosten. Voor klachten over de huur of servicekosten kunt u terecht bij de Huurcommissie, Postbus 16495, 2500 BL Den Haag.

De Klachtencommissie kan alleen klachten in behandeling nemen die u eerst formeel en schriftelijk heeft ingediend bij Woonbedrijf. U kunt hier uw klacht indienen bij Woonbedrijf. Als Woonbedrijf uw klacht niet binnen zes weken naar tevredenheid afhandelt, dan kunt u alsnog een klacht indienen bij de Klachtencommissie.

U kunt op dit moment geen klacht indienen bij de Klachtencommissie, omdat uw klacht nog geen zes weken in behandeling is bij Woonbedrijf. U kunt uw klacht indienen als er zes weken voorbij zijn nadat u uw schriftelijke klacht heeft ingediend en uw klacht in de tussentijd nog niet opgelost is. U kunt uw klacht ook indienen als Woonbedrijf u laat weten dat de behandeling van uw klacht bij Woonbedrijf is afgerond zonder dat uw klacht is opgelost.
waarover u een klacht heeft is meer dan een jaar geleden.De Klachtencommissie kan alleen klachten in behandeling nemen over zaken waarover u minder dan een jaar geleden nog met Woonbedrijf contact had. ] Dat is bepaald in het reglement van de Klachtencommissie. Als u denkt dat uw klacht toch door de Klachtencommissie behandeld moet worden, dan kunt u contact opnemen via 040 2359151.
De Commissie kan uw klacht alleen maar behandelen als u zelf schade of nadeel heeft gehad van het onderwerp waarover u klaagt. Dat is bepaald in het reglement van de Klachtencommissie. Als u denkt dat uw klacht toch door de Klachtencommissie behandeld moet worden, dan kunt u contact opnemen via 040 2359151. De Commissie kan uw klacht alleen maar behandelen als u zelf schade of nadeel heeft gehad van het onderwerp waarover u klaagt. Dat is bepaald in het reglement van de Klachtencommissie. Als u denkt dat uw klacht toch door de Klachtencommissie behandeld moet worden, dan kunt u contact opnemen via 040 2359151.
De Klachtencommissie kan geen klachten in behandeling nemen die al in behandeling zijn bij de Huurcommissie of de Rechter. Dat is bepaald in het reglement van de Klachtencommissie. Als u denkt dat uw klacht toch door de Klachtencommissie behandeld moet worden, dan kunt u contact opnemen via 040 2359151.
De Klachtencommissie kan geen klachten in behandeling nemen die door de corporatie uit handen zijn gegeven aan een gerechtsdeurwaarder, een advocaat of een andere rechtshulpverlener. Dat is bepaald in het reglement van de Klachtencommissie. Als u denkt dat uw klacht toch door de Klachtencommissie behandeld moet worden, dan kunt u contact opnemen via 040 2359151.
Geef hieronder aan met welke medewerker van Woonbedrijf u uw klacht eerder besproken heeft, wat er is besproken en wanneer dit was.
Medewerker 1:
Medewerker 2:
Medewerker 3:

Ik ga ermee akkoord dat de Commissie mijn persoonsgegevens verwerkt voor de behandeling van mijn klacht, zoals aangegeven in de privacyverklaring.