De procedure is niet ingewikkeld. De Klachtencommissie onderzoekt eerst of zij bevoegd
is uw klacht in behandeling te nemen.

DE PROCEDURE

De Klachtencommissie behandelt uw klacht alleen als u eerst een klacht heeft ingediend bij Woonbedrijf. U toont dit aan door een kopie van het antwoord van Woonbedrijf bij uw klacht aan de Klachtencommissie te voegen. Heeft Woonbedrijf niet of niet tijdig gereageerd? Dan kunt u dat natuurlijk ook aangeven.

De Klachtencommissie is alleen bevoegd zich uit te spreken over de uitvoering van de dienstverlening van Woonbedrijf. Over het beleid zelf mag de Klachtencommissie niet oordelen. Als de Klachtencommissie uw klacht niet zal behandelen, dan wordt u altijd doorverwezen naar een instantie die wel bevoegd is.

Als de Klachtencommissie uw klacht in behandeling neemt, dan wordt Woonbedrijf vervolgens in de gelegenheid gesteld hier schriftelijk op te reageren. U ontvangt een kopie van deze reactie. Vervolgens wordt u uitgenodigd om persoonlijk uw verhaal te komen doen. De Klachtencommissie zal u tijdens de hoorzitting ook vragen stellen. Als u dat wenst, dan mag u iemand meenemen. Dit moet u wel van tevoren even aangeven. Ook Woonbedrijf is bij de hoorzitting aanwezig voor het beantwoorden van vragen en het geven van een toelichting.

Na de hoorzitting gaat de Klachtencommissie zich beraden. Dit gebeurt altijd achter gesloten deuren. Als de beraadslaging voorbij is, dan wordt een advies opgesteld. Dit advies wordt binnen drie weken na de hoorzitting aan u en Woonbedrijf toegezonden. De directie van Woonbedrijf neemt vervolgens binnen een maand na ontvangst van het advies een besluit. Zowel het advies als het besluit krijgt u per post toegestuurd.

De directie is niet verplicht het advies van de Klachtencommissie op te volgen. Indien de directie het advies niet opvolgt, dan moet dat wel goed worden gemotiveerd.