Op deze pagina vindt u meer informatie over de Klachtencommissie en het klachtrecht van
de Eindhovense woningcorporaties.

DOWNLOADS

Formulier Klachtencommissie
Met dit formulier kunt u een klacht over de dienstverlening van Woonbedrijf indienen bij de Klachtencommissie.


Reglement Klachtencommissie
In het reglement van de Klachtencommissie staan de werkwijze en bevoegdheden van de Klachtencommissie nauwkeurig omschreven.

Rooster van Aftreden
Bekijk hier het Rooster van Aftreden van de leden van de Klachtencommissie.

 
Jaarverslag Klachtencommissie 2021
Jaarlijks brengt de Klachtencommissie verslag uit over de klachten die zij heeft behandeld. Daarnaast geeft de Klachtencommissie een toelichting op andere activiteiten uit dat jaar.