Op deze pagina vindt u meer informatie over de Klachtencommissie en het klachtrecht van
de Eindhovense woningcorporaties.

DOWNLOADS


Reglement Klachtencommissie
In het reglement van de Klachtencommissie staan de werkwijze en bevoegdheden van de Klachtencommissie nauwkeurig omschreven.

Rooster van Aftreden
Bekijk hier het Rooster van Aftreden van de leden van de Klachtencommissie.

 
Jaarverslag Klachtencommissie 2023
Jaarlijks brengt de Klachtencommissie verslag uit over de klachten die zij heeft behandeld. Daarnaast geeft de Klachtencommissie een toelichting op andere activiteiten uit dat jaar.