Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact
met ons op.

MEEST GESTELDE VRAGEN

Dien uw klacht schriftelijk in. Dit kan met het digitale klachtenformulier op deze website. Denk aan de bijlagen, zoals het antwoord van Woonbedrijf. 

Als u huurder bent van Woonbedrijf en een klacht heeft over de dienstverlening van Woonbedrijf. De klachtencommissie behandelt uw klacht alleen als u eerst een klacht heeft ingediend bij Woonbedrijf. Stuur daarom een kopie van het antwoord mee met uw klacht aan de Klachtencommissie. Heeft Woonbedrijf niet of niet op tijd gereageerd? Dan kunt u dat ook natuurlijk aangeven. 

Nee, de Klachtencommissie buigt zich alleen over klachten over de dienstverlening van Woonbedrijf. Over het beleid zelf mag de Klachtencommissie niet oordelen. Twijfelt u? Neem dan gerust contact op voor overleg. Als de Klachtencommissie uw klacht niet kan behandelen, laten wij u weten waar u wel terecht kunt.

Als de Klachtencommissie uw klacht kan behandelen, wordt u uitgenodigd om persoonlijk uw verhaal te komen doen. De Klachtencommissie zal u tijdens deze hoorzitting ook vragen stellen. Als wilt, mag u iemand meenemen. Geef dit wel van tevoren aan ons door.


Woonbedrijf wordt ook voor de hoorzitting uitgenodigd. Vooraf wordt aan Woonbedrijf gevraagd schriftelijk te reageren op de klacht. U ontvangt een kopie van dit verweerschrift. Zo kunt u zich goed voorbereiden.


Na de hoorzitting gaat de Klachtencommissie overleggen over de klacht, het verweerschrift en wat er tijdens de zitting besproken is. Daarna stuurt de Commissie binnen drie weken een advies aan de directie van Woonbedrijf. De directie neemt dan binnen vier weken een besluit. U ontvangt een kopie van zowel het advies als het besluit. De procedure duurt alles bij elkaar meestal ongeveer 10 weken.

De Klachtencommissie brengt een zwaarwegend advies uit. De directie van Woonbedrijf hoeft dit niet op te volgen, maar moet dat dan wel goed onderbouwen.

De leden van de Klachtencommissie zijn dat op persoonlijke titel. Dit betekent dat ze onafhankelijk van Woonbedrijf een oordeel kunnen vormen over klachten. Twee leden zijn voorgedragen door de Stichting Huurdersorganisatie Woonbedrijf.

De Klachtencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Zij is door Woonbedrijf aan de Klachtencommissie beschikbaar gesteld. De secretaris is geen lid van de Commissie en heeft geen stemrecht.


 

In het Reglement van de Klachtencommissie staat precies hoe de Commissie te werk gaat, en wat zij wel en niet mag. Daarnaast brengt de Klachtencommissie jaarlijks verslag uit over haar werkzaamheden.

 

U kunt terecht op verschillende plekken. Welke plek hangt af van het soort klacht dat u heeft. 

De Onafhankelijke Klachtencommissie
Deze commissie behandelt klachten over onze dienstverlening. Meld uw klacht eenvoudig via www.klachtencommissiewoonbedrijf.nl.

De Huurcommissie
De huurcommissie behandelt klachten over problemen in uw woning. Ook kunt u hier terecht voor klachten over servicekosten, huurbescherming, huurprijsverhogingen en woningwaardering. Meld uw klacht via www.huurcommissie.nl/huurders/sociale-huurwoning

De Kantonrechter
Gaat uw klacht niet over onze dienstverlening, het onderhoud van uw woning of de huurprijs? Maar over bijvoorbeeld burenoverlast of een verzoek tot medehuurder schap? Dan kunt u terecht bij de Kantonrechter. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/rechtszaak-beginnen-particulier-of-organisatie/Paginas/dagvaardingsprocedure-beginnen-kantonrechter.aspx

De Gemeente
Vanaf 1 januari 2024 heeft iedere gemeente een meldpunt. U, woningzoekenden en omwonenden kunnen hier terecht met klachten over ongewenst gedrag van verhuurders of verhuurbemiddelaars. Dit meldpunt volgt uit de Wet Goed Verhuurderschap Wilt u weten waar u in uw woonplaats terecht kunt? Informeer dan bij uw gemeente.