Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact
met ons op.

MEEST GESTELDE VRAGEN

Indien u een klacht heeft over de dienstverlening van Woonbedrijf. De Klachtencommissie behandelt uw klacht alleen, als u eerst een klacht heeft ingediend bij Woonbedrijf. U toont dit aan door een kopie van het antwoord van Woonbedrijf bij uw klacht aan de Klachtencommissie te voegen. Heeft Woonbedrijf niet of niet tijdig gereageerd? Dan kunt u dat natuurlijk ook aangeven.

De Klachtencommissie is alleen bevoegd zich uit te spreken over de uitvoering van de dienstverlening van Woonbedrijf. Over het beleid zelf mag de Klachtencommissie niet oordelen. Als de Klachtencommissie uw klacht niet zal behandelen, dan wordt u altijd doorverwezen naar een instantie die wel bevoegd is.

Uw klacht kan op verschillende manieren worden ingediend. Voorwaarde is wel dat u het schriftelijk doet. Dit kan met behulp van het digitale klachtenformulier, dat u op deze website vindt. U mag natuurlijk ook het klachtenformulier uitprinten en naar ons opsturen. Een e-mail of brief is vanzelfsprekend ook toegestaan.

Voor een goede klachtbehandeling is het belangrijk dat de Klachtencommissie beschikt over alle relevante documenten, zoals het antwoord op uw klacht aan Woonbedrijf. U kunt een kopie van deze stukken als bijlagen meesturen met de klacht.

Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht stuurt de Klachtencommissie u een ontvangstbevestiging. Hierin staat ook aangegeven wat het vervolg is

U wordt door de Klachtencommissie uitgenodigd om persoonlijk uw verhaal te komen doen. De Klachtencommissie zal u tijdens deze hoorzitting ook vragen stellen. Als u dat wenst, dan mag u iemand meenemen. Dit moet u wel van tevoren even aangeven.

Woonbedrijf wordt voor de hoorzitting ook uitgenodigd. Vooraf wordt aan Woonbedrijf gevraagd nog eens schriftelijk te reageren op de klacht. U ontvangt ruim op tijd een kopie van dit verweerschrift. Zo kunt u zich goed voorbereiden.

Na de hoorzitting gaat de Klachtencommissie zich beraden. Dit gebeurt altijd achter gesloten deuren. Als de beraadslaging voorbij is dan wordt een advies opgesteld. De directie van Woonbedrijf neemt vervolgens een besluit. Zowel het advies als het besluit krijgt u thuisgestuurd. De gehele procedure duurt ongeveer 10 weken.

De Klachtencommissie brengt een zwaarwegend advies uit. De directie van Woonbedrijf is niet verplicht dit op te volgen. Indien de directie het advies niet opvolgt, dan moet dat wel goed worden gemotiveerd.

De leden van de Klachtencommissie hebben zitting op persoonlijke titel. Dit betekent dat ze onafhankelijk van Woonbedrijf een oordeel kunnen vormen over klachten. Stichting Huurdersorganisatie Woonbedrijf is nauw betrokken bij het samenstellen van de Klachtencommissie.

De Klachtencommissie wordt ondersteund door een secretaris. Hij is door Woonbedrijf aan de Klachtencommissie beschikbaar gesteld. Omdat de secretaris wel een medewerker is van Woonbedrijf, mag hij alleen uitvoerende werkzaamheden verrichten. De secretaris heeft geen stemrecht.

De volledige werkwijze en bevoegdheden staan beschreven in het reglement van de Klachtencommissie. Daarnaast brengt de Klachtencommissie jaarlijks verslag uit over haar werkzaamheden.

De Klachtencommissie is niet de enige instantie waaraan klachten kunnen worden voorgelegd. Meer informatie over de werkwijze en bevoegdheden van andere commissies en instanties, vindt u in de folder klachtrecht