DISCLAIMER

Onze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De Klachtencommissie aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid en onjuistheid van de aangeboden informatie. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Het is mogelijk dat via de website toegang wordt geboden tot websites en informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De Klachtencommissie kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze websites en informatiebronnen.

De inhoud van de website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klachtencommissie.

De Klachtencommissie kan niet garanderen dat de website vrij is van virussen en kan evenmin instaan voor verspreiding daarvan door onbevoegden.